Metrikus záródugó
TMZ-12 Metrikus záródugó M12×1.5 mm 48,53 HUF 38,82 HUF 61,63 HUF 49,31 HUF
Több, mint 100 db raktáron
Anyag
PA6.6
Védettségi fokozat
IP68
Szín
fekete
TMZ-16 Metrikus záródugó M16×1.5 mm 48,53 HUF 38,82 HUF 61,63 HUF 49,31 HUF
Több, mint 50 db raktáron
Anyag
PA6.6
Védettségi fokozat
IP68
Szín
fekete
TMZ-20 Metrikus záródugó M20×1.5 mm 52,46 HUF 41,97 HUF 66,62 HUF 53,30 HUF
Több, mint 300 db raktáron
Anyag
PA6.6
Védettségi fokozat
IP68
Szín
fekete
TMZ-25 Metrikus záródugó M25×1.5 mm 70,40 HUF 56,32 HUF 89,41 HUF 71,53 HUF
Több, mint 50 db raktáron
Anyag
PA6.6
Védettségi fokozat
IP68
Szín
fekete
TMZ-32 Metrikus záródugó M32×1.5mm 81,52 HUF 65,22 HUF 103,53 HUF 82,82 HUF
Több, mint 20 db raktáron
Anyag
PA6.6
Védettségi fokozat
IP68
Szín
fekete
TMZ-40 Metrikus záródugó M40×1.5mm 144,58 HUF 115,66 HUF 183,62 HUF 146,89 HUF
Több, mint 10 db raktáron
Anyag
PA6.6
Védettségi fokozat
IP68
Szín
fekete
TMZ-50 Metrikus záródugó M50×1.5mm 186,45 HUF 149,16 HUF 236,79 HUF 189,43 HUF
Több, mint 10 db raktáron
Anyag
PA6.6
Védettségi fokozat
IP68
Szín
fekete
TMZ-63 Metrikus záródugó M63×1.5mm 269,30 HUF 215,44 HUF 342,01 HUF 273,61 HUF
Több, mint 10 db raktáron
Anyag
PA6.6
Védettségi fokozat
IP68
Szín
fekete